“Тайгын Өгөөж “ХХК-ийн хүнсний үйлдэврийн  цэвэрлэх байгууламж, гадна сантехник угсралт

Захиалагч: Тайгын өгөөж ххк.  Цэвэрлэх байгууламж, гадна сантехник шугам хоолойн угсралтын ажил.2021 он

Хэрэглэгчийн тоо : 30 хүний цэвэрлэх байгууламж.

Цэвэрлэх байгууламжийн багтаамж: 13 000 литр
Танкны тоо : 2*6500л
Өдөрт цэвэрлэх бохир усны хэмжээ: 4 200 литр

Цэвэрлэгдсэн ус хүлээн авах Шингээлтийн тунелийн багтаамж: 8 400 литр

Хугацаа

2021 он

Тайгын Өгөөж ХХК

Дэлгэрэнгүй танилцах

Загвар

“Klaro L”  цэвэрлэх байгууламж

Төслийн зураг