Mон Кара ХХК-ийн цэвэрлэх байгууламж, 1000 м2 үйлчилгээний барилгын халаалтын шугамын угсралт

Захиалагч: Мон Кара ХХК-ийн үйлчилгээний барилгын Цэвэрлэх байгууламж угсралтын ажил.2021 он

Хэрэглэгчийн тоо : 20-30 хүний цэвэрлэх байгууламж.

Цэвэрлэх байгууламжийн багтаамж: 13 000 литр
Танкны тоо :
Өдөрт цэвэрлэх бохир усны хэмжээ: 2700-3 000 литр

Цэвэрлэгдсэн ус хүлээн авах Шингээлтийн тунелийн багтаамж: 5 400 литр

Хугацаа

2021 он

Мон Кара ХХК

Дэлгэрэнгүй танилцах

Загвар

“Klaro L”  цэвэрлэх байгууламж

Төслийн зураг