БЗД-ийн Онцгой байдлын газрын , Гал түймэр унтраах аврах 35-р ангийн цэвэрлэх байгууламж

Захиалагч: БЗД-ийн Онцгой байдлын газар.  Цэвэрлэх байгууламж угсралтын ажил.2021он

Хэрэглэгчийн тоо : цэвэрлэх байгууламж.

Цэвэрлэх байгууламжийн багтаамж: 13 000 литр
Танкны тоо : 2*6500л
Өдөрт цэвэрлэх бохир усны хэмжээ: 2 700-3 000 литр

Цэвэрлэгдсэн ус хүлээн авах Шингээлтийн тунелийн багтаамж: 8 400 литр

Хугацаа

2021 он

БЗД-ийн Онцгой байдлын газар

Дэлгэрэнгүй танилцах

Загвар

“Klaro L”  цэвэрлэх байгууламж

Төслийн зураг