ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Цэвэрлэх байгууламжийн угсралт

Албан байгууллага, хувийн сууцны цэвэрлэх байгууламжийн суурьлуулалт үйлчилгээ

Сантехник угсралт

Барилга, Амины орон сууц, Хаус хотхоны дотор гадна цэвэр бохир усны шугам хоолойн угсралт

Халаалт, агаар сэрээлт

Амины орон сууцны халаалт угсралт, суурилуулалт

Барилга угсралт, Барилгын засвар үйлчилгээ

Албан байгууллага, Аж ахуй нэгж, Амны орон сууцны барилгын гадаад дотоод засварын үйлчилгээ