СБД-ийн 17-р цэцэрлэгийн их засвар.

Япон улсын засгийн газрын “Өвсний үндэс” төслийн хүрээнд СБД-ийн 17-р цэцэрлэгийн дотор их засвар, Цахилгаан, Дулаан, Сантехник угсралтын  ажлыг хийж гүйцэтгэв.2018он

Хугацаа

2018/06/04-2018/07/31

Захиалагч

СБДЗДТГ

Загвар

Их засварын ажил

Төслийн зураг