Махны үйлдвэрийн Сантехник, ариун цэврийн байгууламжийн угсралт.

Эмээлт Эрдэнэ Трейд ХХК-ийн Махны үйлдвэрийн 200м3 бетонон танкны угсралт, дотор гадна сантетник угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэв.2019он

Хугацаа

2019/06/25-2019/07/09

Захиалагч

Эмээлт Эрдэнэ Трейд ХХК

Загвар

Ариун цэврийн байгууламж

Төслийн зураг