MCS Coca Cola ХХК. Цэвэрлэх байгууламжийн гадна шугам хоолойн дулаалгын ажил.

MCS Coca Cola ХХК-ийн цэвэрлэх байгууламжийн гадна шугамын дулаалга угсралтын ажил. 2015он

Хугацаа

2015/11/24-2015/11/30

Захиалагч

MCS Coca Cola ХХК
Дэлгэрэнгүй танилцах

Загвар

Цэвэрлэх байгууламжийн шугамын дулаалга

Төслийн зураг