СБД-ийн 17-р цэцэрлэгийн их засвар.

СБД-ийн 17-р цэцэрлэгийн их засварын ажлын Япон улсын засгийн “Өвсний үндэсний төслийн хүрээнд санхүүжүүлэн хийж гүйцэтгэв. Засварын ажилд Барилгын дотор засвар, Цахилгаан, дотор халаалт,  сантехник, үзелийн өрөөг өртгөн шинэчлэв.

Хугацаа

2018он

Захиалагч

СБДЗДТГ

Загвар

Барилгын их засвар

Төслийн зураг