СБД-ийн143-р цэцэрлэгийн дээврийн их засвар.

СБД-ийн 2-р хороо, 143-р цэцэрлнгийн дээврийн их засвар. 2018он

Хугацаа

2018/07/15

Захиалагч

СБДЗДТГ

Загвар

Дээврийн их засвар

Төслийн зураг