СБД-ийн 4-р сургууль гадна зам талбайн тохижилтын ажил.

СБД-ийн 4-р сургуулийн гадна зам талбайн тохижилтын ажил. Сагсны талбай,Гүйлтийн талбай,  Явган зам, Хүлэмж, Ногоон байгууламж, Гадна гэрэлтүүлэгийн ажлыг хийж гүйцэтгэв.2019он

Хугацаа

2019/08 сар

Захиалагч

СБДЗДТГ

Загвар

Гадна зам талбайн тохижилт

Төслийн зураг