10*60 Өвлийн хүлэмж.

Ногоон харш ХХК-н захиалгаар 10*50 м өвлийн хүлэмжний суурь 6*4м зоорьтой үзелийн өрөө, 10*10м хүлэмжний суурь 4*4м узелийн өрөөний суурийн ажлыг тус бүр гүйцэтгэв.

Хугацаа

2017/9  сар

Захиалагч

Ногоон Харш ХХК

Загвар

Өвлийн хүлэмжний суурийн угсралт

Төслийн зураг