СБД-ийн 11-р сургуулийн дээврийн их засвар.

Сүхбаатар дүүргийн 11-р сургуулийн спорт заалны дээврийн их засварын ажил.

Хугацаа

2016/08/20-2016/08/30

Захиалагч

Сүхбаатар дүүргийн засаг даргын тамгын газар

Загвар

Дээврийн засварын ажил

Төслийн зураг