СБД-ийн 135-р цэцэрлэгийн дээврийн их засвар.

СБД-ийн 135-р цэцэрлэгийн дээврийн их засвар. 2016он

Хугацаа

2016/08 сар

Захиалагч

СБДЗДТГ

Загвар

Дээврийн их засвар

Төслийн зураг