“Зөөврийн Контейнер цэвэрлэх байгууламж”   Дээрх суман дээр дарж бичлэгийг үзнэ үү.

Контейнер загвар нь 100-200 хэрэглэгчид тохирох бөгөөд өдөрт 15-30м3 бохир усыг 98% цэвэрлэж хөрсөнд шингээх болон саарал усыг дахин ашиглах боломжтой. Дээрх загвар нь зөөвөрлөж явахад зориулагдсан ашиглахад хялбар юм.

Загварын тухай

Контейнер загвар нь 100-200 хэрэглэгчид тохирох бөгөөд өдөрт 15-30м3 бохир усыг 98% цэвэрлэж хөрсөнд шингээх болон саарал усыг дахин ашиглах боломжтой. Дээрх загвар нь зөөвөрлөж явахад зориулагдсан ашиглахад хялбар юм.