23,24,37 р байрны гадна зам талбайн тохижилт.

СБД-ийн 10-р хороо 23,24,37-р байрны гадна зам талбайн явган зам, Ногоон байгууламж, Усан оргилуур, Гадна гэрэлтүүлэг, авто зогсоолын тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэв. 2017он

Хугацаа

2017он

Захиалагч

СБДЗДТГ

Загвар

Гадна зам талбайн тохижилт

Төслийн зураг