Ариун цэврийн байгууламж

Ариун цэврийн байгууламж нь саарал усаа газрын хөрсөнд шингээхгүй соруулдаг загвар юм.4-200 тонн хүртэл багтаамжтай хийх боломжтой.

Загварын тухай

Ариун цэврийн байгууламж нь саарал усаа газрын хөрсөнд шингээхгүй соруулдаг загвар юм.4-200 тонн хүртэл багтаамжтай хийх боломжтой.