Шингээлтийн тунел

Шингээлтийн тунел нь 1 ширхэг нь 300 л багтаамжтай байх ба цэвэрлэгдсэн саарал усыг хөрсөнд шингээнэ.

Загварын тухай

Шингээлтийн тунел нь 1 ширхэг нь 300 л багтаамжтай байх ба тухайн обьектийн хүчин чадлаас хамаарч хэдэн ширхэг орохыг тооцож гаргана. Цэвэрлэгдсэн саарал усыг хөрсөнд шингээхэд зориулагдсан.