HS Khan Resort ХХК-ийн Аялал жуулчлалын цогцолбор

Япон улсын хөрөнгө оруулалтай HS Khan Resort ХХК-ийн “HS Khan Resort” аялал жуулчлалын цогцолборын гадна цэвэр бохир усны шугам хоолойн угсралтын ажил.

Хугацаа

2018

Захиалагч

HS Khan Resort Mongolia
Дэлгэрэнгүй танилцах

Загвар

Сантехник угсралт

Төслийн зураг