Загвар: “Klaro 5-400” хэрэглэгч

Klaro Easy загвар нь 5-18 хэрэглэгчид 750-2700L/Day, Klaro E Professional загвар нь 28-150 хэрэглэгчид 4200-22500L/Day, Klaro L загвар нь 180-400 хэрэглэгчид 27000-60000 L/Day тохирох бөгөөд хүчин чадлаас шалтгаалаад Хаус хотхон, томоохон амралтын газруудад тохиромжтой. Бохир усыг 98% цэвэршүүлж хөрсөнд шингээх болон зүлэг мод, гадна талбайн усалгаанд ашиглаж болно.

Загварын тухай

Klaro Easy загвар нь 5-18 хэрэглэгчид 750-2700L/Day, Klaro E Professional загвар нь 28-150 хэрэглэгчид 4200-22500L/Day, Klaro L загвар нь 180-400 хэрэглэгчид 27000-60000 L/Day тохирох бөгөөд хүчин чадлаас шалтгаалаад Хаус хотхон, томоохон амралтын газруудад тохиромжтой. Бохир усыг 98% цэвэршүүлж хөрсөнд шингээх болон зүлэг мод, гадна талбайн усалгаанд ашиглаж болно.