Загвар: “Klaro L 60-150” хэрэглэгч

Klaro E Professional загвар нь 60-150 хэрэглэгчид тохирох бөгөөд хүчин чадлаас шалтгаалаад Хаус хотхон, томоохон амралтын газруудад тохиромжтой. Өдөрт 9000-22500 л бохир усыг 98% цэвэршүүлж хөрсөнд шингээнэ.

Загварын тухай

Klaro E Professional загвар нь 60-150 хэрэглэгчид тохирох бөгөөд хүчин чадлаас шалтгаалаад Хаус хотхон, томоохон амралтын газруудад тохиромжтой. Өдөрт 9000-22500 л бохир усыг 98% цэвэршүүлж хөрсөнд шингээнэ.