Загвар: “Klaro E Professional”  Дээрх суман дээр дарж бичлэгийг үзнэ үү.

Klaro E Professional загвар нь 22-50 хэрэглэгчид тохирох бөгөөд хүчин чадлаас шалтгаалаад томоохон үйлчилгээний төв, жижиг амралтын газруудад тохиромжтой. Өдөрт 3300-7500 л бохир усыг 98% цэвэршүүлж хөрсөнд шингээнэ.

Загварын тухай

“Klaro E Professional” загвар нь 22-50 хэрэглэгчид тохирох бөгөөд хүчин чадлаас шалтгаалаад томоохон үйлчилгээний төв, жижиг амралтын газруудад тохиромжтой. Өдөрт 3300-7500 л бохир усыг 98% цэвэршүүлж хөрсөнд шингээнэ.”