Загвар: “РОС ПРО”  Дээрх суман дээр дарж бичлэгийг үзнэ үү.

РОС ПРО загвар нь 40-3000 хэрэглэгчид тохирох бөгөөд хүчин чадлаас шалтгаалаад томоохон үйлчилгээний төв, амралтын газрууд, сум суурин газруудад тохиромжтой. Өдөрт 8-500м3 бохир усыг 98% цэвэршүүлж хөрсөнд шингээнэ.

Загварын тухай

РОС ПРО загвар нь 40-3000 хэрэглэгчид тохирох бөгөөд хүчин чадлаас шалтгаалаад томоохон үйлчилгээний төв, амралтын газрууд, сум  суурин газруудад тохиромжтой. Өдөрт 8-500м3 бохир усыг 98% цэвэршүүлж хөрсөнд шингээнэ.