“Жинст Заан” ХХК-ийн хаус хотхоны цэвэрлэх байгууламж угсралт

Захиалагч: Жинст Заан  ХХК-ийн хаус хотхоны Цэвэрлэх байгууламж угсралтын ажил.2021 он

Хэрэглэгчийн тоо : 60 хүний цэвэрлэх байгууламж.

Цэвэрлэх байгууламжийн багтаамж: 26 000 литр
Танкны тоо :4*6500литр
Өдөрт цэвэрлэх бохир усны хэмжээ: 9000-10 000 литр

Цэвэрлэгдсэн ус хүлээн авах Шингээлтийн тунелийн багтаамж: 18 000 литр

Хугацаа

2021 он

Жинст Заан ХХК

Дэлгэрэнгүй танилцах

Загвар

“Klaro L”  цэвэрлэх байгууламж

Төслийн зураг