HS Khan resort ххк-ийн Амралтын газар.  Дээврийн засвар.

HS Khan resort ххк-ийн Амралтын газар.  Дээврийн засварыг  хийж гүйцэтгэв. 2021 он

Хугацаа

2021 он

Захиалагч

 

HS Khan resort ХХК

Загвар

дээврийн засвар

Төслийн зураг