Тэрэлж. 100 хүний Ариун цэврийн байгууламж.

Тэрэлжид баригдаж буй Хөмөг Тур ХХК-ийн Амралт, аялал жуулчлалын цогцолборын  цэвэрлэх байгууламж угсралтын ажил.2021он

Хэрэглэгчийн тоо 90-120

Цэвэрлэх байгууламжийн багтаамж: 32500 литр
Танкны тоо : 5*6500л
Өдөрт цэвэрлэх бохир усны хэмжээ: 13500-20000 литр

Цэвэрлэгдсэн ус хүлээн авах Шингээлтийн тунелийн багтаамж: 27000литр

Хугацаа

2021 он

Захиалагч

Хөмөг Тур ХХК
Дэлгэрэнгүй танилцах

Загвар

100 хүний цэвэрлэх байгууламж

Төслийн зураг