Баянбулаг: 10 хүний  Цэвэрлэх байгууламж.

Захиалагч: Хэрлэн буян ХХК.  Цэвэрлэх байгууламж угсралтын ажил.2021он

Хэрэглэгчийн тоо 10

Цэвэрлэх байгууламжийн багтаамж: 6500 литр
Танкны тоо : 1*6500л
Өдөрт цэвэрлэх бохир усны хэмжээ: 1350-1500 литр

Цэвэрлэгдсэн ус хүлээн авах Шингээлтийн тунелийн багтаамж: 2700литр

Хугацаа

2021 он

Захиалагч

Хэрлэн Буян ХХК

Загвар

10 хүний цэвэрлэх байгууламж

Төслийн зураг