Женко тур бюро ХК-ийн “Тэгри Мэд” амралт сувилалын цогцолборын цэвэрлэх байгууламж.

Төв аймаг Эрдэнэ сум Цонжин Болдог цогцолбор, “Тэгри Мэд” амралт сувилалын цогцолборын цэвэрлэх байгууламж угсралтын ажил. 2019 он

Хэрэглэгчийн тоо 90-120

Цэвэрлэх байгууламжийн багтаамж: 32500 литр
Танкны тоо : 5*6500л
Өдөрт цэвэрлэх бохир усны хэмжээ: 13500-20000 литр

Цэвэрлэгдсэн ус хүлээн авах Шингээлтийн тунелийн багтаамж: 27000литр

Хугацаа

2019/11/15-2019/11/25

Захиалагч

“Женко Тур Бюро” ХК
Дэлгэрэнгүй танилцах

Klaro XXL

Төслийн зураг