Хүнс сервис ххк-ийн гадна ариун цэврийн байгууламж.

Хүнс сервис ХХК-ийн гадна ариун цэврийн байгууламж угсралт. 2019он

Хугацаа

2019/06/25-2019/06/26

Захиалагч

Хүнс сервис ХХК
Дэлгэрэнгүй танилцах

Загвар

Ариун цэврийн байгууламж

Төслийн зураг