“Өнөр говь” ХХК-ийн Говь Мираж жуулчны баазын цэвэрлэх байгууламж угсралт

Захиалагч: Өнөр говь  ХХК-ийн Говь Мираж жуулчны баазын Цэвэрлэх байгууламж угсралтын ажил.2022 он

Хэрэглэгчийн тоо : 60 хүний цэвэрлэх байгууламж.

Цэвэрлэх байгууламжийн багтаамж: 26 000 литр
Танкны тоо :4*6500литр
Өдөрт цэвэрлэх бохир усны хэмжээ: 9000-10 000 литр

Цэвэрлэгдсэн ус хүлээн авах Шингээлтийн тунелийн багтаамж: 18 000 литр

Саарал усаа дахин ашиглахаар угсрагдав.

Хугацаа

2022 он

Захиалагч

Өнөр говь ХХК
Дэлгэрэнгүй танилцах

Загвар

“Klaro L”  цэвэрлэх байгууламж

Төслийн зураг