“Aqualos” цэвэрлэх байгууламж угсралт

Цэвэрлэх байгууламж угсралтын ажил.2023 он

Хэрэглэгчийн тоо : 5 хүний цэвэрлэх байгууламж.

Цэвэрлэх байгууламжийн багтаамж: 2 500 литр
Танкны тоо : 1
Өдөрт цэвэрлэх бохир усны хэмжээ: 900-1 000 литр

 

Хугацаа

2023 он

 ХХК

Дэлгэрэнгүй танилцах

Загвар

“Aqualos 5”  цэвэрлэх байгууламж

Төслийн зураг