Илт Хан ХХК ийн “Бугат” аялал жуулчлалын цогцолборын цэвэрлэх байгууламж угсралт.

Горхи Тэрэлжийн Байгалийн цогцолбор Бугатын адаг, “Бугат” аялал жуулчлалын цогцолбор дээр жижиг том нийлсэн 4 ширхэг цэвэрлэх байгууламж, Өвлийн хүлэмжний суурийн угсралтын ажлыг гүйцэтгэв.. 2018он

Хугацаа

2018/06/10-2018/06/20

Захиалагч

“Илт Хан” ХХК
Дэлгэрэнгүй танилцах

Загвар

Klaro Easy

Төслийн зураг