Загвар: “Aqualos   . Дээрх суман дээр дарж бичлэгийг үзнэ үү.

Aqualos загвар нь 5-30 хэрэглэгчид тохирох бөгөөд хүчин чадлаас шалтгаалаад Амины орон сууцнаас бага оврын үйлчилгээний төвийн барилгад тохиромжтой. Өдөрт 900-6000 л бохир усыг 98% цэвэршүүлж хөрсөнд шингээнэ.

One 2 clean загвар

Aqualos загвар нь 5-30 хэрэглэгчид тохирох бөгөөд хүчин чадлаас шалтгаалаад Амины орон сууцнаас бага оврын үйлчилгээний төвийн барилгад тохиромжтой. Өдөрт 900-6000 л бохир усыг 98% цэвэршүүлж хөрсөнд шингээнэ.