Загвар: “One 2 clean”  . Дээрх суман дээр дарж бичлэгийг үзнэ үү.

Klaro Easy загвар нь 5-18 хэрэглэгчид тохирох бөгөөд хүчин чадлаас шалтгаалаад Амины орон сууцнаас бага оврын үйлчилгээний төвийн барилгад тохиромжтой. Өдөрт 750-2700 л бохир усыг 98% цэвэршүүлж хөрсөнд шингээнэ.

One 2 clean загвар

Оne 2 clean загвар нь 5-20 хэрэглэгчид тохирох бөгөөд хүчин чадлаас шалтгаалаад Амины орон сууцнаас бага оврын үйлчилгээний төвийн барилгад тохиромжтой. Өдөрт 750-2700 л бохир усыг 98% цэвэршүүлж хөрсөнд шингээнэ.