СҮҮ ХК-ний 1,2,3,4,5,6-р агуулахын хөргүүрийн конденсацын шугам хоолойн дулаалгын ажил.

СҮҮ ХК-ний 1,2,3,4,5,6-р агуулахын Хөргүүрийн конденсацын шугам хоолойн дулаалгын ажил.2018он

Хугацаа

2017-2020он

Захиалагч

СҮҮ ХК
Дэлгэрэнгүй танилцах

Загвар

Хөргүүрийн конденсацын шугам хоолойн дулаалга угсралтын ажил

Төслийн зураг