Хөвсгөл аймаг Ханх сум, “Агарта” аялал жуулчлалын цогцолбор: 100,200 хүний  Цэвэрлэх байгууламж.

Захиалагч: Мөнх Эрин Трэйвел ХХК.  Цэвэрлэх байгууламж угсралтын ажил.2021он

Хэрэглэгчийн тоо 100,200 хүний цэвэрлэх байгууламж.

Цэвэрлэх байгууламжийн багтаамж: 65 000 литр
Танкны тоо : 10*6500л
Өдөрт цэвэрлэх бохир усны хэмжээ: 30 000-40 000 литр

Цэвэрлэгдсэн ус хүлээн авах Шингээлтийн тунелийн багтаамж: 60 000 литр

Хугацаа

2021 он

Мөнх Эрин Трэйвел  ХХК

Дэлгэрэнгүй танилцах

Загвар

“Klaro L” 200 хүний цэвэрлэх байгууламж

Төслийн зураг