“KLARO-1000 ” цэвэрлэх байгууламж угсралт

Цэвэрлэх байгууламж угсралтын ажил.2023 он

Захиалагч:Их говь энержи ххк

Хэрэглэгчийн тоо : 1000 хүний цэвэрлэх байгууламж.

Цэвэрлэх байгууламжийн танкны багтаамж: 422м3
Танкны тоо :
Хоногт цэвэрлэх бохир усны хэмжээ: 150м3

Хугацаа

2023 он

Захиалагч

Их говь энержи ХХК
Дэлгэрэнгүй танилцах

Загвар

“KLARO- 1000”  цэвэрлэх байгууламж

Төслийн зураг