“Aqualos-40 ” цэвэрлэх байгууламж, гадна сантехник угсралт

Цэвэрлэх байгууламж угсралтын ажил.2023 он

Захиалагч:Сунно интернешнл ххк

Хэрэглэгчийн тоо : 40 хүний цэвэрлэх байгууламж.

Цэвэрлэх байгууламжийн танкны багтаамж:
Танкны тоо :1
Хоногт цэвэрлэх бохир усны хэмжээ: 8000 литр

Хугацаа

2023 он

Захиалагч

Сунно интернешнл ХХК
Дэлгэрэнгүй танилцах

Загвар

“Аqualos-40”  цэвэрлэх байгууламж

Төслийн зураг