Яармагийн гүүрний үерийн сувгийн угсралтын ажил.

Яармагийн гүүрний үерийн сувгийн шугам угсралтын ажил. Ф300-н бетонон 2000м урт шугамыг угсрав. 2019он

Хугацаа

2019/05/15-2019/06/10

Захиалагч

“ABG Energo” ХХК

Загвар

Ф300 шугам угсралт

Төслийн зураг