Майнд тэч ХХК-ийн Ургамлын тосны үйлдвэр

Сэлэнгэ аймаг Баянгол сум “Майнд Тэч” ХХК-ийн Ургамлын тосны үйлдвэрийн гадна ариун цэврийн байгууламж угсралтын ажил.2017он

Хугацаа

2017/10/10-2017/10/20

Захиалагч

Майнд Тэч ХХК
Дэлгэрэнгүй танилцах

Загвар

Ариун цэврийн байгууламж

Төслийн зураг