Зүүн Салаа.  Ариун цэврийн байгууламж.

СХД-ийн 25-р хороо, Амины орон сууцны ариун цэврийн байгууламж, Сантехник угсралтын ажил.2017он

Хугацаа

2017он

Захиалагч

Загвар

Ариун цэврийн байгууламж

Төслийн зураг