Улаанчулуут.

СХД Улаан чулуут    Ариун цэврийн байгууламж.2018он

Хэрэглэгчийн тоо: 15 хүүхэд

Цэвэрлэх байгууламжийн багтаамж: 3750 литр
Танкны тоо : 1*3750л
Өдөрт цэвэрлэх бохир усны хэмжээ: 750-1000 литр

Цэвэрлэгдсэн ус хүлээн авах Шингээлтийн тунелийн багтаамж: 1500 литр

Хугацаа

2018он

Захиалагч

Загвар

One 2 clean

Төслийн зураг