Үйлчилгээний төвийн цэвэрлэх байгууламж.

Үйлчилгээний төвийн цэвэрлэх байгууламж. 2018 он

Цэвэрлэх байгууламжийн багтаамж: 13000 литр
Танкны тоо : 2*6500л
Өдөрт цэвэрлэх бохир усны хэмжээ: 2700-3500 литр

Цэвэрлэгдсэн ус хүлээн авах Шингээлтийн тунелийн багтаамж: 5400литр

Хугацаа

2018он

Захиалагч

Загвар

Klaro Easy

Төслийн зураг