Gobi Mirage Lodge:Цэвэрлэх байгууламж.

Захиалагч:   Өнөр Говь ххк. 2022он

Хэрэглэгчийн тоо:60

Цэвэрлэх байгууламжийн багтаамж: 26 000 литр
Танкны тоо : 4*6500 л
Өдөрт цэвэрлэх бохир усны хэмжээ: 9000 литр

Цэвэрлэгдсэн ус хүлээн авах Шингээлтийн тунелийн багтаамж: 18 000литр

Цэвэрлэгдсэн саарал усаа дахин ашиглана.

Хугацаа

2022 он

Захиалагч:Өнөр Говь ХХК

Дэлгэрэнгүй танилцах

Загвар

Klaro Easy : 60 хүний цэвэрлэх байгууламж

Төслийн зураг