Sky resort.

Скай Ресорт.  цэвэрлэх байгууламж. 2019он

Хэрэглэгчийн тоо:5

Цэвэрлэх байгууламжийн багтаамж: 3750 литр
Танкны тоо : 1*3750л
Өдөрт цэвэрлэх бохир усны хэмжээ: 750-1000 литр

Цэвэрлэгдсэн ус хүлээн авах Шингээлтийн тунелийн багтаамж: 1500 литр

Хугацаа

2019он

Захиалагч

Загвар

One 2 clean

Төслийн зураг