Шинэ авто плаза.

СХД Таван шар Шинэ Авто Плаза засвар үйлчилгээ, худалдааны төвийн цэвэрлэх байгууламж.2019он

Цэвэрлэх байгууламжийн багтаамж: 13000 литр
Танкны тоо : 2*6500л
Өдөрт цэвэрлэх бохир усны хэмжээ: 2700-3500 литр

Цэвэрлэгдсэн ус хүлээн авах Шингээлтийн тунелийн багтаамж: 5400литр

Хугацаа

2019он

Захиалагч

Загвар

Klaro Easy

Төслийн зураг