Санзай. Септик танк.

СБД 1-р хороо, Санзайн аманд байрлах Амины орон сууцны гадна ариун цэврийн байгууламж угсралтын ажил.2017он

Хугацаа

2017/07/30

Захиалагч

Загвар

Септик танк

Төслийн зураг