Санзай. Ариун цэврийн байгууламж.

СБД 1-р хороо, Санзайн аманд баригдаж буй Амины орон орон сууцны  ариун цэврийн байгууламж угсралтын ажил.2017он

Хугацаа

2017он

Захиалагч

Загвар

Ариун цэврийн байгууламж

Төслийн зураг