Нүхт. Септик танк угсралт

Хан-Уул дүүрэг 6-р хороо амины орон сууцны ариун цэврийн байгууламж, шугам хоолойн угсралтын ажил. 2020он

Хугацаа

2020/09/05-2020/09/07

Захиалагч

Загвар

Септик танк

Төслийн зураг