Хархорин бизнес центр.

Safe truck ХХК-ийн Бизнес төвийн гадна ариун цэврийн байгууламж угсралт. 2020 он

Хэрэглэгчийн тоо 20-30

Цэвэрлэх байгууламжийн багтаамж: 13000 литр
Танкны тоо : 2*6500л
Өдөрт цэвэрлэх бохир усны хэмжээ: 2700-4000 литр

Цэвэрлэгдсэн ус хүлээн авах Шингээлтийн тунелийн багтаамж: 5400литр

Хугацаа

Энэхүү төслийг 2014 оны 10 сарын 10-аас 11 сарын 22-г хүртэл гүйцэтгэсэн.

Захиалагч

Жавхлант Наран Гэрэл ХХК-ын барилгийн ажлын цэвэрлэх байгууламж

Загвар

Германы тийм загвар ашиглах хийсэн.

Төслийн зураг