Гүнжийн хотхон

СБД Бэлх, Гүнжийн хотхоны Бетонон ариун цэврийн байгууламжийн засварын ажил.2020он

Хэрэглэгчийн тоо 120-150

Цэвэрлэх байгууламжийн багтаамж: 46000 литр
Танкны тоо : 1*46000л
Өдөрт цэвэрлэх бохир усны хэмжээ: 18000 литр

Цэвэрлэгдсэн ус хүлээн авах Шингээлтийн тунелийн багтаамж: 24000литр

Хугацаа

2020он

Захиалагч

Загвар

Klaro plus

Төслийн зураг