Септик Танк

Септик танк нь 2-3 шатлалт тунгаагууртай бөгөөд бохир усыг механикаар цэвэрлэж хөрсөнд шингээнэ.

Загварын тухай

Септик танк нь 2-3 шатлалт тунгаагууртай бөгөөд бохир усыг механикаар цэвэрлэж хөрсөнд шингээнэ.