50*100 event hall.

“50*100″Event Hall үйлчилгээний төвийн барилгын цэвэрлэх байгууламж. 2018он

 

хэрэглэгчийн тоо:

Цэвэрлэх байгууламжийн багтаамж: 13000 литр
Танкны тоо : 2*6500л
Өдөрт цэвэрлэх бохир усны хэмжээ: 2700-3500 литр

Цэвэрлэгдсэн ус хүлээн авах Шингээлтийн тунелийн багтаамж: 5400 литр

Хугацаа

2018/08/25-2018/08/28

Захиалагч

Загвар

Klaro Easy

Төслийн зураг